• BUFETE DE ABOGADOS

 

  • CONSULTING

AVÍS LEGAL


LLOBET & VILA CONSULTING, SLP, domiciliada a (08009) Barcelona, Carrer Pau Clarís, nº 155, Pral. 1ª, amb C.I.F. nº B-61601860, i inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona al Volum 30506, Foli 67, Full B172343, és propietària de la pàgina www.llobetvila.es ostentant en exclusiva sobre la mateixa tots els drets reconeguts per la legislació vigent relatius a la propietat industrial, intel•lectual, marques, així com qualsevol altre que li pogués correspondre.

Queda prohibida la reproducció en qualsevol tipus de mitjans, la distribució, comunicació pública, transmissió a tercers, plagi o qualsevol altra activitat que es pugui realitzar en relació amb tot o part del contingut de la pàgina www.llobetvila.es (textos, imatges, estructura de la web) excepte autorització prèvia i per escrit.

LLOBET & VILA CONSULTING, SLP, es reserva el dret a actualitzar, modificar, limitar o eliminar, quan ho estimi convenient, de tot o part del contingut existent en la web, així com a impedir l'accés a ells, de manera temporal o definitiva.

LLOBET & VILA CONSULTING, SLP, no assumeix responsabilitat alguna pel contingut i/o productes i serveis oferts en altres pàgines web a les quals es pugui accedir des de www.llobetvila.es mitjançant enllaços directes (links), ni per la informació que sobre productes o serveis de LLOBET & VILA CONSULTING, SLP es realitzin en altres pàgines web diferents a la pròpia.

LLOBET & VILA CONSULTING, SLP, no es responsabilitza dels errors que es puguin produir pel fet d'utilitzar versions de navegadors no actualitzades, o per les conseqüències que es puguin derivar pel mal funcionament del navegador. Així mateix s'eximeix de tota responsabilitat al Despatx per l'ús dels continguts existents en la web que pugui fer l'usuari.

www.llobetvila.es no té que considerar-se com un canal de contractació, ni una alternativa a l'assessorament. Si l'usuari estigués interessat a rebre més informació o contractar els serveis de LLOBET & VILA CONSULTING, SLP, té que contactar amb El Despatx per a poder ésser atès i informat d'una manera personalitzada pel professional més idoni per fer-ho.


Informació General.

Per donar compliment amb allò establert a la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, a continuació s'indiquen les dades d'informació general d'aquest lloc Web.

Titular: LLOBET & VILA CONSULTING, SLP
Adreça: C/ Pau Clarís, nº 155, Prl. 08009 – BARCELONA (Spain)
Tel : (+34) 93.487.00.77
Fax : (+34) 93.496.10.00
Dades Registrals:
Registre Mercantil de Barcelona
Volum 30506, Foli 67, Fulla B172343
C.I.F.: B-61601860