• BUFETE DE ABOGADOS
  • administratiu

 

  • CONSULTING
Bufete de abogados

Procediments i recursos administratius davant tot tipus d’organismes locals, autonòmics i estatals.

Recursos davant AEAT, TGSS i altres ens.

Assessorament i direcció de procediments econòmic-administratius davant el TEAR i el TEAC.

Assistència i representació en tot tipus de procediments contencios-administratius davant els Jutjats de lo Contencios-Administratiu, Tribunals Superiors de Justícia, Audiència Nacional i Tribunal Suprem.

lateral