• BUFETE DE ABOGADOS

 

  • CONSULTING
Bufete de abogados

Dret Urbanístic. Tramitació de tot tipus d’actuacions urbanístiques: Plans Parcials, Juntes de Compensació, requalificacions, Convenis Urbanístics, Sol·licitud de Llicències.

Gestions, sol·licituds de llicències i tràmits davant qualsevol organisme administratiu, ja sigui local, autonòmic, estatal i/o comunitari.

lateral