• BUFETE DE ABOGADOS

 

  • CONSULTING
Bufete de abogados

Confecció de nòmines i assegurances socials d’acord amb els diferents Convenis Col·lectius i normativa laboral vigent.

Altes, baixes i modificacions davant TGSS, confecció i tramitació de contractes laborals.

Convenis amb l’Administració i utilització dels sistemes RED, CAT365, DELT@ i CONTRAT@.

Assessorament i tramitació d’Inspeccions de Treball i Seguretat Social.

Acomiadaments i compareixences davant el CMAC, així com tot tipus de procediments socials.

Assessorament en relació amb la Llei de Prevenció de Riscos Laborals.

 

lateral