• BUFETE DE ABOGADOS

 

  • CONSULTING

POLÍTICA DE PRIVACITAT


S’informa als usuaris de www.llobetvila.es, que de conformitat amb allò establert a la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, LLOBET & VILA CONSULTING, SLP, manté la seva política de protecció de la privacitat i confidencialitat de les dades de caràcter personal que els seus usuaris facilitin de forma lliure i voluntària mitjançant la remissió d’un correu electrònic. Realitzant-se l’enviament del mateix implica l’acceptació d’aquesta política de privacitat, així com l’autorització a LLOBET & VILA CONSULTING, SLP, al tractament informàtic de les dades personals facilitades, donant compliment a les mesures de seguretat pel seu tractament i confidencialitat, segons allò establert al Real Decret 994/1999, de 11 de Juny.

Les dades personals seran introduïdes en un fitxer automatitzat, propietat de LLOBET & VILA CONSULTING, SLP, domiciliada a (08009) Barcelona, Carrer Pau Clarís, nº 155, Pral. 1ª, amb C.I.F. nº B-61601860, i inscrita al Registre Mercantil de Barcelona al Volum 30506, Foli 67, full B172343; degudament declarat i legalitzat davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades; amb la finalitat de donar resposta a les seves consultes així com remetre-li informació sobre els serveis que El Despatx estimi que poguessin ésser del seu interès.

LLOBET & VILA CONSULTING, SLP, es compromet a guardar total confidencialitat sobre l’informació que li sigui facilitada, i a utilitzar-la pels fins indicats, donant perfecte compliment a la normativa a cada moment vigent, en matèria de Protecció de Dades Personals.

Mitjançant l'enviament d'un “currículum vitae”, l'usuari estarà expressament autoritzant al tractament de les seves dades per part de LLOBET & VILA CONSULTING, SLP, per entrar en eventuals processos de selecció de personal.

Les dades remeses es presumeixen exactes i introduïdes pel titular dels mateixos, corresponent a aquest la seva actualització o modificació.

Si ho desitja, pot exercir el seu dret d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició al tractament de les seves dades, comunicant-t’ho a l'adreça de correu electrònic “consulting@llobetvila.es”, o bé, a la següent adreça:

LLOBET & VILA CONSULTING, SLP - C/ Pau Clarís, nº 155, Pral. 1ª - 08009 – BARCELONA (Spain)

Tel : (+34) 93.487.00.77 - Fax : (+34) 93.496.10.00